Com crear un CRUD amb Laravel 5.3

CRUD Laravel 5.3

En aquest article t’explicarem com crear un CRUD de forma ràpida i elegant.

Utilitzarem l’ultima versió de Laravel per mostrar-te el potencials dels frameworks en PHP.

Crearem una taula a la base de dades sobre Alumnes dels que enmagatzemarem Nom, Cognom, Edat i correu electronic. Amb aquesta informació voldrem poder realitzar les funcions bàsiques sobre aquesta taula llegir, crear, actualitzar i eliminar, en definitiva, un CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Instalar i preparar l’entorn de desenvolupament Laravel

La instal·lació del frameword és molt fàcil de realitzar gracies a composer. I tota la documentació necesaria la trovarem a la pàgina oficila de Laravel.

Necesitarem una base de dades per enamagatzar la informació, en aquest cas utilitzarem una base de dades MySql que s’anomenarà crudlaravel.

Avans de començar a treballar amb el projecte hem de configurar l’entorn de desenvolupament del projecte modificant el fitxer .env que trovarem a l’arrel del projecte. En aquest cas només modificarem aquestes linies per que les comandes d’artisan funcionin:

 

Com tota l’informació anirà enmagatzemada dins de la base de dades, configurarem l’arxiu config/database.php per indicar la base de dades que hem creat.

 

Crear el model per al CRUD

Dins del MVC, el model s’encarregarà de gestionar la persistencia de la base de dades i facilitarnos la tasca de programació amb POO.

Amb aquesta comanda creem la classe que ens gestionarà la persistencia a al base de dades, gracies al ORM Eloquen que utilitza el framework. Ens haurà creat el model app\Student.php i la migració database\migration\XXXXXX_create_table_students.php.

La migració tindrà dos mètodes creats up i down per crear i destruir la taula. Nosaltres afegirem les columnes que volem que tingui dins del blueprint que té preparat.

El model podem afegir el camp fillable per indicar quin son els camps que podem modificar desde l’exterior. Afegir aquesta linea dins de la classe Student:

 

Recordatori: Student serà una classe, llavors el nom serà en majuscula i singular. El nom de la taula de la base de dades serà en minuscula i plural (afegint una s al final)

 

Crear el Controlador

Com que estem crean un CRUD, podem utilitzar el paràmetre –resource perquè ens crei automaticament els metodes dins del controlador.

Recordem que estem treballant amb POO i el nom de la classe anirà amb majuscules i normalment en singular.

 

Definir rutes

Les rutes seran necesaries per vincular la ruta amb el mètode del controlador, podem utilitzar la formula abreujada propia de Laravel pels CRUDs o especificar nosaltres mateixos totes les funcions que volem tindreels que volem.

Dins del fitxer app/http/controller/NerdController.php que ens ha creat el pas anterior una d’aquestes dos opcions que fan el mateix:

 

 

Crear vistes

Com a minim necesitarem 4 vistes per tindre les funcionalitats del CRUD, en aquest punt repasarem la sintacsis de BLADE, que és el preprocesador de CSS propi de Laravel.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *