Treball de recerca

Visita les següents adresses: www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca 

www.recerca.info    Després fes un recull de tota l'informació interessant que has trobat sobre el treball de recerca, explica en que consisteix i quin es el tema que t'agradaria tractar.