Línies d'intervenció

1. Anàlisi crítica del servei i proposta de millora

Activitats didàctiques 1

Analitzar el grau d’assoliment dels objectius del servei tenint en compte els indicadors plantejats.


Recursos

Activitats didàctiques 2

Activitat per a la reflexió individual i posada en comú de propostes de millora. Inclou també les orientacions per al seu desenvolupament.