Línies d'intervenció

1. Contextualització de la situació o problema sobre el que volem actuar a nivell internacional i nacional. (El centre o l’entitat de referència desenvoluparan l’anàlisi a nivell local)

Activitat didàctica 1

Donar a conèixer a l’alumnat dades rellevants sobre: 

·         La immigració actual a Catalunya, l’Estat Espanyol


Recursos

Moments: La immigració a Catalunya

En aquest vídeo de RTVE a Catalunya (23.20) el programa “Moments” repassa la història de la immigració a Catalunya des de finals del XIX fins als nostres dies.

 

Dades de la immigració a Catalunya

Aquesta web del  Departament de Treball, Afers socials i Famílies ofereix dades sobre  immigració i perfils demogràfics de Catalunya.

Idescat

AquestA web de l’Institut d’Estadística de Catalunya  ofereix una eina que permet fer consultes sobre població estrangera empadronada a Catalunya, amb diversitat de possibilitats de cerca: per nacionalitats, edat, sexe.,.

 

INE

En aquest web del Instituto Nacional de estadística trobareu, entre d’altres,  dades estadístiques, demogràfiques i socials en l’àmbit de l’Estat espanyol.

 

Barometre CIS

Aquesta web del Centro de Investigaciones Sociológicas recull l’opinió pública espanyola en relació a temes d’interès polític o social (immigració).

 

Fills de dos mons

Aquest reportatge del programa 30minuts de TV3 analitza la situació dels fills d’immigrants a Catalunya, i com condiciona la seva vida la percepció negativa de la societat sobre la immigració.

 

Los diez países del mundo con más inmigrantes

Aquesta web d’INFOBAE  ofereix una visió global i completa dels fluxos migratoris per continents i països.


·         Iniciatives de la Generalitat pel que fa a la immigració i la interculturalitat


Recursos

Pla de Ciutadania i de les Migracions: horitzó 2016

En aquesta web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, trobareu el document programàtic que recull totes les polítiques públiques que desenvolupa la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de les migracions.

 

Acollida i immigració

En aquesta web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies trobareu un complet recull d’eines i, recursos en polítiques d’acollida, per a persones immigrades a Catalunya.