Línies d'intervenció

1. Anàlisi crítica del servei i proposta de millora

Activitats didàctiques 1

Analitzar el grau d’assoliment dels objectius del servei tenint en compte els indicadors plantejats.


Recursos

Anàlisi del grau d’assoliment dels objectius del servei

Es plantegen tres activitats per valorar els objectius del servei proposats.

Anàlisi del grau d’assoliment dels objectius del servei. Orientacions per al professorat

En aquest document es presenten les activitats proposades per als alumnes amb unes orientacions per al seu desenvolupament.


Activitats didàctiques 2

Fer propostes de millora de cara a un nou projecte amb la Fundació Akwaba.


Recursos

Propostes de millora del servei

Activitat per a la reflexió individual i posada en comú de propostes de millora. Inclou també les orientacions per al seu desenvolupament.