Línies d'intervenció

1. Contextualització de la situació o problema sobre el que volem actuar a nivell internacional i nacional. (El centre o l’entitat de referència desenvoluparan l’anàlisi a nivell local)

Activitat didàctica 1

Donar a conèixer a l’alumnat dades sobre:

     a) les donacions necessitats de sang a Catalunya

     b) l’estat de les reserves de sang  a Catalunya


Recursos

Dades estadístiques sobre donació de sang a Espanya

En aquest web de la Federación Española de Donantes de Sangre  hi trobareu un resum estadístic sobre la donació de sang (2015).

 

Dades estadístiques sobre donació a Catalunya

En aquest document d’IDESCAT  trobareu una base de dades sobre donació de sang a Catalunya  (2014).

 

Estat de les reserves

En aquest web del BST hi trobareu un gràfic global sobre l’estat de les reserves de sang per grups sanguinis.