ELS NOMBRES

FAREM UNA RELACIÓ ENTRE EL NOMBRE ESCRIT EN NÚMEROS, EN LLETRES I EN QUANTITATS.

NÚMERO-LLETRA

  1. UN
  2. DOS
  3. TRES
  4. QUATRE
  5. CINC
  6. SIS
  7. SET
  8. VIUT
  9. NOU
NÚMERO-QUANTITAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
* *
* * *
* * * *
* * *
* *

* * *
* * *

* * * *
* * *

* * * *
* * * *

* * * * *
* * * *

NOMBRES
Last modified: Wednesday, 18 December 2013, 2:17 PM