Model transferible de projecte de Servei comunitari sobre els refugiats, desenvolupat pel Departament d'Ensenyament per facilitar la implementació als centres docents.Autor/a: Servei de suport a la comunitat educativa