Marketing en la actividad comercial.

M11 - Marqueting en l'activitat comercial.

Cicle Formatiu de grau mitg d'Activitats Comercials.


Aquest curs de moodle servirà com a complement del llibre utilitzat a classe. ISBN: 84-481-9358-X