Esquema per temes

 • Fase 1

  PRÈVIA REALITZACIÓ DEL SERVEI

 • Fase 2

  DURANT LA REALITZACIÓ DEL SERVEI

 • Fase 3

  DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DEL SERVEI

 • Portafolis

  És una eina metodològica de seguiment, avaluació i reflexió on es recullen diferents documents i evidències de treball, que ajuda al fet que l’alumne esdevingui progressivament més hàbil i autònom i que sigui conscient del seu propi aprenentatge.

 • Per ampliar la proposta didàctica podeu accedir a la Guia metodològica

  Programa educatiu per a infants i joves de 6 a 18 anys).

  Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) i Banc de Sang i Teixits

  Amb el suport del Grup de recerca d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona


  Aprèn, participa i dóna

  Des de l'enllaç us podreu descarregar la guia completa d’aquest programa educatiu que té per a objectius evidenciar la necessitat de donar sang i contribuir a formar ciutadans actius i compromesos.