L'oportunitat (Grupal)

Redacteu de forma sintètica la solució que heu triat en el document "L'oportunitat" i guardeu-lo en el Drive de l'equip amb el nom oportunitat_nomdelgrup.